Ieder kind zit weleens niet lekker in zijn of haar vel. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld boosheid, onzekerheid, verdriet of angst. Maar wat als deze periode langer duurt? Of heeft uw kind misschien indrukwekkende gebeurtenissen meegemaakt, bijvoorbeeld medische problemen, pestervaringen of het uit elkaar gaan van de ouders? Een kind kan dit soort ervaringen met zich mee dragen en moeite hebben om de gevoelens die hieruit volgen goed te uiten, waardoor hij zich niet fijn voelt. Uw kind kan onzeker worden, het gaat misschien minder goed op school of u loopt in de thuissituatie tegen problemen aan met zijn of haar gedrag. Dat is natuurlijk vervelend voor uw kind, maar ook voor uzelf! Gelukkig kunnen deze situaties meestal wel verbeterd worden door middel van kind- en gezinscoaching.

Kindercoaching is een laagdrempelige, kortdurende en praktische begeleiding voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. De belevingswereld van het kind staat hierbij centraal. Er wordt op een positieve en oplossingsgerichte manier gewerkt aan onder meer het zelfvertrouwen en de zelfkennis van het kind. Natuurlijk speelt u als ouder of verzorger hierbij ook een grote rol! Ouders of verzorgers worden dan ook betrokken in het traject en krijgen handvaten aangereikt om hun kind verder te kunnen begeleiden naar volwassenheid.

Het is goed om u vooraf te realiseren dat coaching geen therapie is! Coaching is gericht op de toekomst en gaat uit van mogelijkheden, er wordt niet grondig ingegaan op een oorzaak van problemen en er wordt geen diagnose gesteld. Coaching kan ook plaatsvinden zonder verwijzing van de huisarts.